§.1 Postanowienia Ogólne

  1. Administratorem danych jest BSIDEWORK Bartosz Błażej z siedzibą w Mirkowie 55-095, ul. Makowa 2, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem NIP: 8961517501, REGON: 381941411. 2. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Ty” zastąpiony został określeniem „Użytkownik”, „Administrator” – „Usługodawca”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). 4. Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administracja Danych

  1. Usługodawca jest administratorem danych osób korzystających z serwisu. Oznacza to, że jeżeli Użytkownik doda komentarz, skorzysta z okna czatu lub wypełni formularz kontaktowy na naszej stronie, to przetwarzamy dane Użytkownika takie jak: imię, nazwisko, pseudonim, adres e-mail, adres IP. 2. Dane osobowe pozostawione w serwisie przez Użytkownika za pomocą formularza kontaktowego, okna czatu online lub poprzez dodanie opinii, będą przetwarzane w celu:
 • możliwości nawiązania kontaktu z Użytkownikiem.
 • analizy trendów i zachowań Użytkowników oraz przygotowywania raportów statystycznych (§4 p.1; 4§ p.4)
 • dopasowania zawartości strony według preferencji Użytkownika (§4 p.4)
 • promowania strony oraz ewaluacji usług świadczonych przez Usługodawcę
3. Każdy Użytkownik, którego dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 4. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@bsidework.com. 5. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych Użytkownika po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Usługodawcę do retencji danych. 6. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania). 7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. 8. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.  

§3. Opinie

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo usunąć opinię Użytkownika dokonaną w serwisie, jak i blokować możliwość jej wystawienia, jeżeli:
 • treść wypowiedzi zawiera treści nie odnoszące się do usługi
 • treść wypowiedzi zawiera wyrazy bądź wyrażenia uznane za kolokwialne
2. Usługodawca nie ma prawa usuwać lub edytować opinii zamieszczonych przez Użytkowników w serwisie z innych powodów niż wymienione w §3 p.1. 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany redakcyjnej i edycyjnej opinii, w niezbędnym zakresie, gdy opinia:
 • zawiera znaki, które powodują, że treść opinii staje się nieczytelna
 • nie zawiera znaków polskich
 • jest w całości napisana wersalikami (Caps Lock)
 • zawiera błędy ortograficzne
 • zawiera błędy interpunkcyjne
 • zawiera dane osobowe
 • zawiera błędy składniowe
4. Zamieszczając opinię Użytkownik oświadcza, że są one wolne od roszczeń osób trzecich oraz, że Użytkownik posiada wszelkie prawa, w szczególności autorskie prawa majątkowe oraz autorskie prawa osobiste do opinii. 5. Użytkownik oświadcza, że zamieszczenie opinii nie spowoduje naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich. 6. Użytkownik oświadcza, iż jest autorem przesłanych opinii.

§4. Cookies

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszej witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o Użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. 2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym. 3. Usługodawca BSIDEWORK Bartosz Błażej jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp. 4. Usługodawca wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
 • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
 • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień. 6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym. 7. Usługodawca informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.